Vertrouwenspersoon

  • Wil je escalatie vóór zijn?
  • Wil je ziekteverzuim vóór zijn?
  • Wil je formele klachten voor zijn?
  • Wil je medewerkers in hun kracht zetten?

Medewerkers hebben recht op een veilige, integere en gezonde werkplek. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het bieden van veiligheid aan iedere medewerker. Dit is verankerd in de Arbowet. Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen of (een vermoeden) van misstanden is het belangrijk dat medewerkers iemand in vertrouwen kunnen raadplegen. Als organisatie doe je er dus goed aan om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

De vertrouwenspersoon heeft vanuit een onafhankelijke positie drie hoofdtaken: advisering en begeleiding, preventie en voorlichting, klachtenregistratie en rapportage. Uitval van medewerkers wordt voorkomen of beperkt, door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzing.

Wat je van een vertrouwenspersoon kunt verwachten:

  • Eerste opvang, hulp en advies.
  • Ondersteuning en advies bij het omgaan met en reageren op ongewenste omgangsvormen.
  • Bewaken van een juist verloop van de afhandeling van klachten en gemaakte afspraken.
  • Verlenen van nazorg.
  • Verwijzing naar andere hulpverleners en diensten indien nodig.
  • Bijdragen aan of meedenken over het ontwikkelen van organisatiebeleid.

Kooiman Konnekt als vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een belangrijke rol die niet te licht moet worden genomen. Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en vertrouwenspersoon integriteit en aangesloten bij de LVV (Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen). Als buitenstaander heb ik een onafhankelijke positie en je kunt rekenen op veiligheid, respect en integriteit.

Een gezonde werkomgeving

Door een vertrouwenspersoon aan te wijzen laat je als organisatie blijken dat je aandacht hebt voor het welzijn van medewerkers en dat zij gehoord worden. Dat is belangrijk voor een veilige werkplek en een gezonde werkrelatie.

Meer weten?

Neem contact met me op of maak een konnektie via LinkedIn