Teamontwikkeling

  • Wil je de samenwerking tussen teamleden versterken of verbeteren?
  • Is er frictie in de communicatie tussen teamleden?
  • Spreken collega’s elkaar niet aan op ongewenst gedrag??

Samen werken is samenwerken

Sterk teamwerk is van groot belang bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Toch blijkt samenwerking in de praktijk geregeld lastig, ineffectief en soms ronduit frustrerend, zowel voor teamleden als voor teamleiders. Teamontwikkeling bij Kooiman Konnekt zorgt voor verbinding, met als doel de samenwerking en teamprestaties te versterken.

Tijdens teamontwikkeling gaan we terug naar de kern. We gaan op zoek naar wat voor individuele teamleden werkt, wat niet werkt en wat nog mist. Maar ook naar hoe het team wil samenwerken, en wat daarin niet is gelukt. We zorgen daarmee voor beweging, in mensen maar ook in teams.

Teamontwikkeling is effectief bij uiteenlopende vraagstukken. Denk aan het versterken van het begrip en het vertrouwen in een team, zodat collega’s elkaar om hulp durven vragen maar elkaar ook aanspreken op ongewenst gedrag. Het kan ook zijn dat teamleden teveel gericht zijn op hun eigen belang, of niemand zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten. Of wellicht dat de verbinding tussen de verschillende lagen van de organisatie ver te zoeken is.

Teamontwikkeling bij Kooiman Konnekt

Het benutten van de aanwezige kwaliteiten, samenwerking optimaliseren en mens en team in positie brengen, vormen de uitgangspunten bij teamontwikkeling door Kooiman Konnekt. Het startpunt is vaak de Konnekt Teamscan. Dit geeft inzicht in de werkrelatie op team-, afdelings- of organisatieniveau en biedt concrete handvatten om samen mee aan de slag te gaan. Teamontwikkeling bestaat uit een mix van werkvormen, methodieken en instrumenten, waarbij ik als bruggenbouwer fungeer en help te verbinden wat losgeraakt is. Je kunt rekenen op een spiegel, confronterend en krachtig, maar tevens op veiligheid, respect en integriteit.

Beweging in mensenwerk

Teamontwikkeling is een effectieve manier om samenwerking te stimuleren zodat teams krachtig en met plezier hun positie innemen. Laat mij jouw team het duwtje in de juiste richting geven.

Meer weten?

Neem contact met me op of maak een konnektie via LinkedIn