Procesbegeleiding

  • Hoe maak ik de vertaalslag van visie en strategie naar onze medewerkers?
  • Hoe manage ik de verschillende verwachtingen tussen samenwerkingspartners?
  • Hoe krijg ik alle collega’s mee tijdens een veranderingsproces?

Een duwtje in de juiste richting

Veranderingen in een organisatie of complexe vraagstukken kunnen ingrijpend zijn. Het bewaren van overzicht tijdens het proces, recht doen aan het belang van alle betrokkenen en de focus op het uiteindelijke doel niet verliezen. Tijdens zulke processen kan het fijn zijn als je bijgestaan wordt door iemand die je scherp houdt en je in de juiste richting beweegt.

Procesbegeleiding kan een uitkomst zijn bij uiteenlopende vraagstukken Dat kunnen veranderingen in de organisatie zijn, of nieuwe werkwijzen, of juist het ontwerpen van plannen daarvoor. Het efficiënt vormgeven van processen vraagt tijd, focus en afstemming met verschillende belanghebbenden. Als onafhankelijke derde fungeer ik als loods en reis ik als het ware met je mee.

Procesbegeleiding bij Kooiman Konnekt

Het uitgangspunt bij procesbegeleiding is het bereiken van het doel, bijvoorbeeld het opstellen van een operationeel plan met concrete actiepunten. Als procesbegeleider laat ik me niet leiden door de inhoud van het plan, maar bewaak ik het proces dat plaatsvindt om het doel – het opstellen van het plan – te bereiken. Daarbij houd ik de blik gericht op de mensen, zonder de inhoud uit het oog te verliezen, ben ik scherp op onderlinge relaties en de context van de organisatie en zorg ik ervoor dat aan bod komt, wat aan bod moet komen.

Laat het proces stromen

Door procesbegeleiding worden doelen maximaal behaald. Laat mij jou het duwtje in de juiste richting geven.

Meer weten?

Neem contact met me op of maak een konnektie via LinkedIn