Training

  • Wil je dialoog en conflictvaardigheid versterken?
  • Wil je klantgerichter communiceren?
  • Wil je dat meer begrip voor elkaar komt zodat er met meer plezier wordt samengewerkt?

Oefening baart kunst

Het trainen van bepaalde vaardigheden kan effectiever zijn als je het samen doet. Samen experimenteren, doen en ervaren staan dan ook centraal tijdens de trainingsprogramma’s van Kooiman Konnekt. Een training kan tevens het karakter hebben van een strategiesessie, een workshop of teamontwikkeling.

Door zelf te doen leer je. Het is een manier van teruggaan naar de kern, ontdekken wat wel en niet werkt, wat nog mist om gedrag te veranderen. Training is daarmee een effectieve manier om voor beweging te zorgen, in mensen maar ook in teams.

Training is effectief bij verschillende vraagstukken. Tijdens een vaardigheidstraining oefenen de deelnemers bijvoorbeeld met gedrag of situaties die als nieuw of ‘lastig’ worden ervaren. Het doel van zo’n training is om meer inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en valkuilen, en daarnaast het aanleren of versterken van vaardigheden.

Training door Kooiman Konnekt

Elke training wordt op maat vormgegeven, zodat deze inspeelt op de specifieke leervraag én de eigen werkcontext van de deelnemers. Dit vormt de rode draad voor de inhoud. Verder zijn energie, vertrouwen, humor en creativiteit de ingrediënten die bijdragen aan een positief en ontspannen leerproces. Ik fungeer als bruggenbouwer en help te verbinden wat losgeraakt is. Je kunt rekenen op een spiegel, confronterend en krachtig, maar tevens op veiligheid, respect en integriteit.

Beweging in mensenwerk

Training is een effectieve manier om vaardigheden aan te leren zodat mensen zich ontwikkelen, met als doel om het werkplezier en de resultaten op de werkplek te vergroten.

Meer weten?

Neem contact met me op of maak een konnektie via LinkedIn