Konnekt Teamscan

De online Konnekt Teamscan geeft je inzicht in de kwaliteit van het teamwork op team-, afdelings- of organisatieniveau. Er wordt een ‘foto’ gemaakt van acht belangrijke factoren die de kwaliteit van het teamwork beïnvloeden: vertrouwen, conflictvaardigheid, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, resultaat, dialoog, autonomie en leiderschap.

Kwaliteit van het teamwork

Het resultaat is een heldere en objectieve weergave van de kwaliteit van het teamwork in jouw team en concrete handvatten om samen mee aan te slag te gaan. Je weet als team wat je kracht is en waaraan je kunt werken om het beste er uit te halen.

Elke deelnemer ontvangt via de mail een link naar deze online scan. Anonimiteit is gewaarborgd. De uitkomsten worden helder en overzichtelijk gerapporteerd. Het invullen kost slechts 15 tot 20 minuten. De uitkomst is anoniem en wordt helder en overzichtelijk gerapporteerd op individueel, team- en afdelingsniveau.

Na een analyse van de ‘foto’ wordt jouw team of afdeling verder geadviseerd en begeleid. Hiervoor stel ik een praktisch interventieplan op. Ook kunnen verschillende teams met elkaar vergeleken worden.

Snel inzicht?

Om een indruk te krijgen hoe de Konnekt Teamscan werkt, kun je hieronder klikken voor de quickscan. Maak vrijblijvend een snelle inschatting voor jouw team of afdeling.

Meer weten?

Neem contact met me op of maak een konnektie via LinkedIn