beweging in mensenwerk

Beweging in mens en werk. Zorgen voor de juiste koers in ontwikkeling, samenwerken en doelen bereiken. Beweging in mens en werk ís mensenwerk, met ups and downs. Het is fijn om daar hulp bij te hebben, wanneer het nodig is. Als bruggenbouwer help ik je te verbinden met jezelf, jouw doelen, met de ander, het team en de organisatie. Om zo op een krachtige manier jouw positie in te nemen, meer plezier te hebben en beoogde doelen te halen.

Zodat het weer stroomt

Je kunt mij zien als de loods die helpt te verbinden wat losgeraakt is, zodat het weer gaat stromen en er beweging ontstaat. Je kunt rekenen op een spiegel, confronterend en krachtig, maar tevens op veiligheid, respect en integriteit.

Coaching

Wie ben je, hoe werk je en wat werkt het best voor jou? Bij het aannemen van een nieuwe rol of om juist te groeien in de bestaande rol of team is coaching effectief Ik richt me op het zichtbaar maken en versterken van persoonlijke kracht tijdens een helder proces, waarin doelgerichtheid, transparantie en humor bijdragen aan een prettig en constructief coachingstraject.

Teamontwikkeling

Een goede samenwerking blijkt in de praktijk vaak lastig en kan het bereiken van het organisatiedoel in de weg staan. Door teamontwikkeling onderzoeken we wat het team mist, waar dingen wel kloppen, welke koers het team wil aanhouden. Door dit proces in beweging te brengen ontstaat er verbinding en verbeteren de prestaties van het team.

Procesbegeleiding

Tijdens veranderingen of bij complexe vraagstukken is het soms fijn als je bijgestaan wordt om de juiste stappen te maken en het doel niet uit het oog te verliezen. Als onafhankelijke derde reis ik als het ware met je mee. Ik zorg ervoor dat de benodigde processtappen worden doorlopen met oog voor de deelnemers en de doelstellingen.

Training

Trainen betekent het versterken van bepaalde vaardigheden. Daarom staan oefenen, experimenteren en zelf ervaren centraal tijdens mijn trainingen, strategiesessies en workshops. Inspiratie, vertrouwen, humor en creativiteit zijn de ingrediënten die bijdragen aan een positief en ontspannen leerproces.

Online Konnekt Teamscan

De online Konnekt Teamscan geeft je inzicht in de kwaliteit van het teamwork op team-, afdelings- of organisatieniveau. Er wordt een ‘foto’ gemaakt van acht belangrijke factoren die de kwaliteit van écht teamwork  beïnvloeden. lees meer

Vrijblijvend een snelle inschatting?

Heb je een vraag?